Artikelen door

Zwaaisteen voor De Skûle Metslawier

Een Zwaaisteen nodigt uit tot zwaaien en dat zorgt voor een glimlach, geeft een gevoel van gezelligheid en stimuleert contact – thuis en in de buurt. Zwaaistenen zijn te herkennen aan stoeptegels met zwaaihanden. Ze liggen bij jonge en oudere mensen voor het huis en bij zowel gezinnen als alleenstaanden. En zo straks dus ook […]

Desimber

Yn ’e sinne op en yn ’e damp leit it doarp foar mij yn silhûet. Minskestallen meitsje har dêrút los wurde minske yn ’t foarbijgean. Giel transparant it geheim, ‘goeie’ is it wachtwurd. Ut: Janneke Spoelstra, Goeie is it wachtwurd, Utjouwerij Frysk en Frij, 2004. (earder yn: Frysk Skriuwerskalinderboek, 1995, Stichting It Fryske Boek, Ljouwert […]

Ontwapenende glimlach

Vandaag neem ik een andere route naar mijn kantoor in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Ik fiets via Stiens waar mijn fiets voor een beurt moet. Dit keer ga ik dus niet over het smalle fietspad langs de Dokkumer Ee maar langs de vliegbasis van Leeuwarden. Natuurlijk groet ik ook hier de mensen die ik tegenkom […]

Een echte #GROETJEMEE muur

Stadskunstenaar van Leeuwarden, Maria oftewel Cote Create, maakte een prachtige vrolijke muur in het kader van #GROETJEMEE. Dit is wat ze zelf plaatste bij de onthulling op haar Instagram. Colourful mural in Leeuwarden! I did paint this bright mural last week at the wall of @handhavingleeuwarden for the beautiful campaign @groetjemee that invite us to be there for […]

Moeting

Dyn loaits skimeret as moarnsljocht tusken beammen. Dyn seeblaue twinkels treffe my yn eigen each. As in lizzende klambôge krôlet dyn glimk ek myn lippen. Dyn rook fan ûnferjitlike krûpkes huzet yn de hierkes op myn earm. Us moetsjen is likernôch trije tuten. © Carla van der Zwaag 1 febrewaris 2021

Gebakken vis

Vanochtend liep ik naar de viskraam in ons dorp. Ik stond in de rij te wachten tot ik aan de beurt was. Voor mij stond een oude dame met een rollator. Toen ze bijna aan de beurt zag ik dat ze uit de rij stapte en weer achteraan sloot. Ik: hallo mevrouw Zij: hallo Ik: […]

GROETJEMEE op Radio 2 bij Giel

Vanochtend was Wini Weidenaar te gast bij Giel Beelen in de ochtendshow. GROETJEMEE is een uitstekend idee, volgens Giel, en het is tijd om het landelijk te maken, zo zegt hij tijdens het gesprek! Hoe cool. Daarnaast was daar het moment dat het nummer ‘Raak me’, dat Jan Tekstra speciaal voor #GROETJEMEE heeft gemaakt en […]

Voor nu dan maar eerst de groeten

Als je zo met groeten bezig bent, dan let je ook op anderen aan de overkant van de straat. Groeten ze wel, hoe doen ze dat en richting wie. Vaak is het een kort oogcontact om connectie te leggen, een klein knikje als verbindend gebaar en dan een voorzichtige “hoi”. We blijven nuchtere Stadsfriezen. Terwijl ik […]

Goeie!

Yn myn bertedoarp, op de heuvels fan Gaasterlân, sei elkenien goeie tsjin elkoar. Fan jong ta âld en wy brûkten de foarnamme  der by. Fan jong ta âld. Goeie Sjirk, goeie Hindrik, goeie Sjoerdsje, Goeie Wibe, goeie Romkje, goeie, goeie, goeie,  goeie. Ek as je elkoar faker op de dei tsjin kamen, wie it wer […]